Mycket hände under 1900-talet. Både bakverken, konditorierna och bageriyrket i stort förändrades kraftigt. Det som tidigare hade varit en bransch för små bagerier där allting sköttes manuellt, hade nu på grund av ny teknik blivit en industri. Nya krav från arbetarna, såsom kortare arbetstid och mindre nattarbete, skapandet av arbetsgivarorganisationen för bagare bidrog också till förändringen. Med den nya tekniken blev det plötsligt inte nödvändigt att slita med bakandet hela natten.

Den största tekniska utvecklingen i bageribranschen var automatiserade verktyg för att blanda och dela deg. Det var en revolutionerande förändring då det tidigare varit fysiskt påfrestande att göra allt detta för hand. Övriga innovationer vid 1900-talets början var praktisk utveckling av lokalerna. Man införde specifika jäsrum med ångpannor med värme och ånga som bidrog till bättre jäsning.

Resten av 1900-talet blev i princip en kontinuerlig utveckling i och med att teknologin växte så snabbt. Nya ugnar med utdragbara ställningar gjorde brödspadarna överflödiga. Även om industrialiseringen stötte på motstånd i början var de flesta nöjda med utvecklingen.

Den verkliga industrialiseringen kom med elektriciteten. När elektriska ugnar och annan utrustning började användas var det inget som kunde stoppa bageri-industrin.